Gruzee.Ru
Reklama
Анальное порно hd онлайн
Порно инцест
Порнуха бесплатно
Порно видео онлайн Дойки

Talablaga binoan

��игора эри Санжар билан анча ўйнаб-куламан деб қариндошлариникига тўйга борган эди. Лекин тўйдан у унча хурсанд бўлмаган кайфиятда қайтди. Эрининг маст бўлиб олганидан, уни бегона эркаклардан кизганмаганидан жахли чикди. "Нега эрим менга бефарқ? Бошқасини топганмикин?" - бу саволлар Нигорани тинч қўймасди. Уйга келиб, маст эрини бир амаллаб ётоққа олиб кирди. Уни ечинтириб тўшакка ётқизди ва ўзи душ қабул қилиш учун ваннахонага кирди. Ечиниб, узини кўзгуда томоша қилди. Кўзгуда кўҳликкина, оппоқ баданли, сийналари, хипча бели ва сонлари ҳар қандай эркакни эҳтиросини жунбушга келтирадиган жувон унга қараб турарди. Беихтиёр, тўйда ўйнаганида унга суқланиб қараган эркакларни ҳаёлидан бирма-бир ўтказди. Уларни ичида катак кўйлак кийган, баланд бўйли, гавдали бир киши Нигорани эътиборига кўпроқ сазовор бўлган эди. У киши Нигорани ёнида муқом қилиб ўйнаганида нигоҳларида нима ҳоҳлаши яққол кўриниб турар эди. Гарчи Нигора бу кўзлардаги чақнаган оташни пайқаб, аччиғи келсада, ич-ичидан бу ёқимли эканини инкор эта олмасди...Нигора душ жўмракларини бураб, сувни сал илиқроқ қилди-да, сув тагига турди. Баданидан оқиб тушаётган сув томчилари унга хузур бағишлади.Ва ҳаёллари яна ўша оташин нигоҳли киши томон сузиб кетди. Ўзини унинг бағрида тасаввур қилди, бақувват қўллари хипча белидан қучишини ва қайноқ нафасини ҳис қилиб, ўзидан уялиб кетди...- Менга нималар бўляпти? Нега уни ўйлаяпман? - жувон ўзини чалғитишга уринди, лекин уддасидан чиқолмади. Катак кўйлакли эркак Нигоранинг ҳаёлини буткул ўғирлаган эди. Айнан шу чоғда жувон унинг ёнида бўлиб қолишини ич-ичидан истар эди. Бу истак нафақат унинг ҳаёлида, балки танасида ҳам намоён бўлаётган эди. Кўкраклари учининг бўртиб қолгани буни яққол билдириб турар эди...Нигора ҳиссиётларини жиловлаш учун сув тагидан чиқиб, қўлига сочиқни олди. Тезда артиниб, сочини сочиққа ўради ва эгнига халатини кийиб, ваннахонадан чиқди. Ётоқхонага кириб чироқни ёқди. Қандай ётқизган бўлса, шундай ётган эрини кўриб, таъби бузилди. Беихтиёр эрини ҳаёлидаги эркак билан солиштирди. Ва албатта, бегона эркак ҳар томонлама устун эди. Эри бўлса, бир аҳволда ётарди. Бундай пайтда Санжарни бомба портлатиб ҳам уйғотиб бўлмасди. Нигора буни яхши билади. Катта ойна олдига ўтириб, бошидаги сочиқни ечди ва сочларини фенда қуритишга киришди. Ҳаёлида бўлса ҳали ҳам ўша нигоҳлар айланар эди...Сочларини қуритиб бўлган, фенни ўчирди. Жавондаги пардоз воситалари орасидан тунги кремини олиб, юзига сурди. Сўнг, эгнидаги халатни ечиб, яланғоч ҳолда хонанинг бошқа томонида турган кийим жавони олдига борди ва ич кийимларини олиб кийди. Ойнани олдига қайтиб келиб, ёйилган сочларини йиғмай, кўзгуда ўзини томоша қилди. "У мени бу ҳолатда кўрса қай аҳволга тушаркин?" - Нигора миясига келган фикрдан яйраб кетди. "Ҳаа, мен ҳали эркакларни ёндириб, адо қиламан! Бу қоматни кўриш ишқида куйганлар қанча!?" - деб хурсанд бўлиб қуйди у.Нигора истакларига изн бериб, ҳаёлидаги эркакка қоматини кўз-кўз қилгиси келди. Қизил ипак матодан тикилган чиройли ич кийимларига баҳобаҳо беришини жуда истади. Унинг учун ноз-карашма қилиб, ишва билан ўйин тушишни ҳоҳлади."Қизиқ, у нима қилган бўлар эди бу ҳолатда? Индамай томоша қилармиди ёки ёнимга келиб қучоғига олармиди?" - жувон эҳтирослар оғушига чўмди. "Йўқ, у бефарқ қараб туролмасди, кўзларидаги ўт буни исботи!" - таскин берди у ўзига. Эгнига халатини кийиб, чироқни ўчирди ва телевизор кўриш учун мехмонхонага чиқиб, диванга жойлашди. Телевизорни ёқиб, каналларни варақлади. Кўнглига ёқадиган хеч нарса топмай, мусиқий курсатувда қолдириб, яна ҳаёлидаги эркакни ўйлай бошлади. У билан рақс тушаётган ҳолат кўз олдидан кетмас эди. Кўзларини юмиб уни тасаввур қила бошлади. Уни исмини билмагани учун унга ўзича Ботир деб исм берди. Мана, Ботир ёнига келиб, ва уни рақсга таклиф қилди. Нигора унга қўлини узатди. Бақувват қўл жувонни дивандан осонликча турғазди. Ботир чаққонлик билан жувонни белидан қучди. Ва сокин мусиқа товушларида улар вальс туша бошладилар. Нигора унинг қайноқ тафтини ҳис қила бошлади. Бошлари айланиб, ўзини унинг ихтиёрига топширди. Ботир кўп куттирмай жувонни лаззатли бўсалари билан хурсанд қила бошлади. Унинг қўллари эса бу вақтда халат тугмаларини эпчиллик билан ечар эди. Нигора эҳтиросли бўсалардан, баданининг майин силанишларидан сархушт булиб, эркакнинг қўйнида чуқур нафас ола бошлади. Бу орада жувоннинг халати гилам устига тушиб, Ботирнинг бармоқлари сийнабандни ечар эди. Максадга эришгач, у жувонни бўйинларидан ўпиб, сийнабанддан ҳоли бўлган кўкракларга туша бошлади. Кўкрак учлари бўсани ҳис қилганда жувон "им" деган товуш чиқарди. Ботир вақтни бой бермай жувонни буткул кийимдан халос этиб диван томон юрди. Уни диван четига ўтқизиб, оёқлари орасига жойлашган ҳолда ширин жойини ўпа бошлади. Бундай лаззатдан Нигора тамом бўлди. Ботир шошилмас, унинг ширин гулғунчасини тиллари билан майин эркалар эди. Нигора инграб, кўллари билан юзини беркитиб, диванда ётарди. Ботирнинг қўллари уни сонларини, гоҳида эса кўкракларини силар эди...Бу лаззатлар қанчадир пайт давом этгач, Ботир ўрнидан туриб, кўйлагини еча бошлади. Нигора буни кўриб, унга ёрдам бериш учун, диван четида ўтирган ҳолатида аввал камарни, сўнг шим тугмасини ечди. Кўйлак ва шим ечилганда эса, Ботирнинг ич кийими йиртилиб кетар даражада Нигоранинг кўз олдида турар эди. Жувон нима қилишини билмай бир уни ич кийимига, бир юзига қарар эди. Ботир Нигорага кўзлари билан нима қилиш кераклигини ишора қилди. Нигора ич кийимни пастга тортиб, кийинчилик уни билан ечиб, пастгача туширди. Бошини кўтарганида юзи олдида каттагина эркак асбобига кўзи тушиб, довдираб қолди. Ботир жувон ўзи тушуниб олади деб бироз қимирламай турди. Лекин Нигоранинг саволомуз нигоҳини кўриб, яна кўзи биран ишора қилди. Жувон уялиб қуллари билан Ботирнинг оёқлари орасини юқорига қараб силай бошлади. Асбобга тегмай ёнларини силашидан Ботир ҳали-бери кутган нарсаси бўлмаслигини тушуниб, Нигорани бошини икки қўли билан ушлаб, ўзига тортди. Жувон "вой!" деди-ю, лаби асбобга тегиб, бир сесканиб кетди. Авваллари бу ишни қилмагани учунБотирдан уялиб, исканжасидан чиқишга ҳаракат қилди. Ботир уни мажбур қилмади, аксинча, уни қўйиб юборди ва кўникишига имкон яратиб, пойлаб турди. Бироз вақтдан кейин Ботир Нигорага яна ишора қилди. Нигора киноларда буни кўрган, лекин амалда қилмаган бўлсада, Ботирни хурсанд қилиш ниятида асбобни секин ўпди. Нигора киноларни кўз олдига келтирди. Биринчи кўрган вақтида фоҳишалар деб ҳисоблаган аёлларнинг қилган ишлари айнан ҳозир Нигорага жуда керак эди. Кинодаги тасвирларни эслаб, асбобни ҳар томондан ўпа бошлади. Ботир "бошланиши ёмонмас", деб енгил энтикиб қўйди. Нигора ҳиссиётларига қулоқ тутди. "Бу иш унчалик ҳам ёмон эмас экан, аксинча, қандайдир ёқимли", - ҳаёллари унга куч бердиВа дадиллашиб, лабларини очиб, асбобни бошини оғзига озгина киргизди. Ботир "ммм" деган товуш чиқарганини эшитиб Нигора чўчиб асбобни оғзидан чиқарди ва Ботирга қаради. Ботир "давом эт" деб ишора қилгач, жувон яна ишга киришди. Энди уялмади, асбобни қули билан ушлаб, оғзига солиб, сурди. Чиқариб тиллари билан


Hikoya xaqida
Qo'shildi: 17 окт 2018 в 07:25
Kategoriya: Er xotin munosabatlar
Ko'rilgan: 506 marta

Oxshash hikoyalar

erli ayol bilan

Другвокругда анчадан буён кизлар билан гаплашиб тураман. Мавзулар хар хил булади, факат масофа олис. Хуллас бир куни уз шахримдан бир аёл билан
Ой йиглаган окшом (такдир)

Июнь ойи. Кишини лохас
киладиган жазирама
кунлар. Шу иссикда йулга
чикканимдан пушаймон
була бошладим. Устига
Гузални кайтиши

Бу хикоя эмас видео ролик
Санабор Оххх жоним булди Энди киргизинг кийновордиз Сардор Эса ялашдан тухтамасди
Шу званок чалинди иккови
Kvartirant va uy egasi

Aka-ukalar orasidagi janjaldan tuygan Nodir xotini Feruza bn birga dadasini uyidan chiqib ketdi. Ahmad otaning o'lganiga 2 yil buldi, u kenja
eriga xiyonat qildi

To'ydan keyin Erga xiyonat
qilgan ayyolni ayanchli
qismati…!!! Do’stimiz dilidegi
dardlar…!!!
Navigatsiya
Bosh sahifa
Инцест порно видео
© GRUZee.Ru 2018
Eng yangi va sara o'zbekcha behayo videolar yig'ilgan GRUZEE.RU saytiga xush kelibsiz!
Bizni manabu teglar bilan topishadi:
O'zbekcha seks, o'zbek jalaplar, uz xxx, seks, porno, amlar videosi, qanjular telefon raqami, video yuklab olish tekin, yulduzlar seksi, uydagi seks, er va xotin, yashirin kamera, er xotin yashrin kamera ok ru, sekslar, guliston parkidagi yashirin seks videolar, xxxseks videolar, o zbekcha seks, www er xotin seqis vidyosi yashirin kamera uz, guliston parkdagi YANGI VIDEO, TOSHKENT SEKS, sekslar, o zbekcha seks, seks videolar, секслар, seksxxx, узбек амлар ру порно, eng yangi sekslar, sikis uzbik, ozbekcha seks, sekslar olami, sevdani seks kamer parkda, seks o zbek, секс уз, er xotin sex, www.sekslarru.