Gruzee.Ru
Reklama
Анальное порно hd онлайн
Порно инцест
Порнуха бесплатно
Порно видео онлайн Дойки

Talablaga binoan 2qism

Ботир ўз ишини маҳорат билан бажарарди. Бу кетишда жувоннинг додлаши тайин эди. Бир пайт, қўшни хонадан эркак кишининг йўталган товуши келди. Нигора буни эшитмадими, ёки эшитса ҳам роҳатлар оғушида эътибор бермадими, кўзини юмиб, инграшда давом этди. Ботир эса янаям кучлироқ эҳтирослар билан жувонни қилаверди...Бу вақтда, ётоқхонада маст ётган Санжар секин ўзига кела бошлади. У жуда чанқаган, боши оғриб, крават четига ўтирди. Қаердалигини англамай қўшни хонадан келаётган товушларга қулоқ тутди. "Қўшнилар байрам қиляпти шекилли?" деб ўйлади Санжар. "Хожатга бориб келишим керак" - деб секин ўрнидан турди. Қоронғуликда хеч нарсани кўрмай, деворларни пайпаслаганча юриб хонадан чиқди. Овозларга эътибор қилмай, Ботирни ёнидан ўтиб хожатхонага борди. Иши битгач, ваннахонага кириб, юзини ювди. Ошхонага ўтиб, чироқни ёқиб, музлаткичдан газсиз сувни олиб, тўйиб ичди. Қайтиб мехмонхонага чиққанида эса, Ботир билан Нигоранинг алоқаси авжиган чиққан, "оҳ-воҳлар" баралла жаранглар эди. Диванда икки букилиб, фоҳишалардек иҳраётган хотини Нигорани кўриб ҳайратдан қотиб қолди. Жувон эрини ҳали кўрмаган, бутун вужуди билан секс лаззати ичига кириб кетган эди. Ботир қаршисида турган эркакни кўрса ҳам, бир жилмайиб қўйиб, ишида давом этаверди. Санжар нима қилишини билмай бир муддат туриб қолди. Нигоранинг "Оҳ жоним! Қандай мазза!" - деган шивирлашини эшитиб миясига қон қуюлди. Шахт билан энгашиб, Нигорани сочларидан ушлаб, юзини ўзига қаратди. "Сен қанжиқ ҳали ўз уйимда менга хиёнат қиляпсанми?" - қаҳрли сўзлар билан жувонни юзига тарсаки туширди. Нима булганини англаб улгурмаган Нигоранинг кўзларидан ёш чиқиб кетди. Ботир ҳоҳламаса-да, ишидан тўхтаб, Санжарга қараб тураверди. Санжарни кайфи ҳали тарқамаган бўлса-да, Ботирга бир назар ташлаб, унга кучи етмаслигини англаб етди. Нигорани қандай жазолашни билмай турган бир пайтда миясига келган фикрдан хурсанд бўлиб, кўзлари чақнаб кетди. У тезда ҳамма кийимини ечиб ташлади. Ва, жувонни бошини кўтариб диванга ўтирди. "Энди тамом бўлдим!" - деб ўйлаётган Нигора кўз олдида эрининг асбобини кўриб довдираб қолди. Санжар бир қўли билан хотинини сочидан ушлаб, ҳали турмаган асбобини уни оғзига тиқди ва "Қўтоғими яхшилаб сўр, қанжиқ!!!" - деб хитоб қилди. Жувон итоаткорона эрининг асбобини сўришни бошлади. Воқеанинг бундай тус олишини кутмаган Ботир "О! Энди иккига бир қиларканмиз-де!" деб хурсанд бўлиб кетди. Жувонни думбаларидан ушлаб, асбобини аввалгидан сал секинроқ киргизиб-чиқара бошлади. Нигора аввалроқ қилганидаги тажрибасини қўллаб, Санжарни асбобини жон-жахти билан сўриб, шимиб, тухумларини ялай бошлади. У ўзини айбдор деб билар, айбини ювишга ҳаракат қилар эди. Шундай бўлса ҳам, эркалашни бошлаганида юмшоқ бўлган эрининг асбоби оғзида катталашиб, таранг бўлганидан Нигоранинг завқи келди. Негадир, шу топдау ўзини фоҳишадек ҳис қилиб, бундан ич-ичидан яйради. Эрининг уни сўкиб, қийнашини ҳоҳлади. Санжардан хақорат сўзларини эшитгиси келди. Ботирнинг қаттиқ, азоблар билан қилишини истади. Санжар, хотинини фикрини ўқигандек, уни "Сен энг ифлос фоҳишасан!" деб ҳақоратлаб, икки қўли билан хотинини бошидан ушлаб олиб асбобига киргизиб-чақарар эди. Бу ҳолат Ботирга ҳам таъсир қилди. "Бундай қанжиқ хотинни яхшилаб жазолаш керак" деб жувонни думбасига бир шапалоқ туширди. Нигора оғзида асбоб билан бирор нарса ҳам деёлмай, бу ширин оғриқдан роҳатланди. Ичида яна енгил титроқ пайдо бўлиб, танасига тарқала бошлади. Икки эркак орасида ўзини ожиза билиб, ўзини уларнинг ихтиёрида эканидан хурсанд бўлди. "Шу сенга ёқяптими?" - Санжар қахр билан сўради. Нигора бошини қимирлатиб, "ммм" деб овоз чиқарди. "Ифлос фоҳиша бўлишни ҳоҳлайсанми?" - таҳқирлашда давом этди Санжар. Нигора тасдиқ сифатида яна аввалгидек овоз чиқарди. "Айт қанжиқ! Сени бир вақтда уч эркак, кўтингга, амингга, оғзинга сикишини ҳоҳлайсанми?" - баланд ва қаҳрли овозда сўради Санжар. Нигора яйраб кетди. Ичида "Қани энди шундай бўлса! Буни қандай ҳоҳлашимни билсангиз эди!" деб, оғзидан эрининг асбобини чиқарди. Санжарга қараб, эҳтиросли овозда "Ҳа жоним, буни жуда-жуда ҳоҳлайман!" деб жавоб берди. Санжар "Сен фоҳиша ҳозирча меникини сўргин!" деб хотинини бошини пастга босди. Нигора индамай эрини асбобини сўришда давом этди, чунки бу таҳқирланиш лаззати унга ҳузур бағишлар эди.Ботир бу вақтда эр-хотиннинг гапларига эътибор бермай, асбобини зарб билан охиригача киргизар, "ооо" деган овозлар билан алоқадан лаззатланар эди. У энди жувонни унутган эди. Нигорани думбасидан маҳкам ушлаб тез-тез ва қаттиқ куч билан қилиб, ичидан йиғилиб келаётган роҳатбахш тўлқин оғушида айиқдек ўкириб, жувонни ичига бўшаниб юборди. Нигора ичига тушган иссиқ спермани ҳис қилиб, танасидаги титроғи кучайиб кетди. Эрини асбобини эркалашдан тўхтаб, бошини кўтариб инграб юборди. Юраги тез-тез уриб, нафас олиши қийинлашди. Лабини тишлаб, титроқ тарқалишини кутди. Ичида бир ип узилгандек булиб, танаси бўшашиб қолгач, бироз нафасини ростлади-да, эрини асбобини яна эркалай бошлади. Санжар бу вақтда рашкдан буткул халос бўлиб, хотинининг эркалашларида маст бўлиб, диванда ястаниб ўтирарди. Ботир иши битгани билан асбобини чиқармай жувонни думбаларини силади. Нигора иккинчи марта бўшанганидан яйраб, эрини асбобини бор маҳорати билан сўриб, шимишда давом этди. Бу эркалашлар узоққа чўзилмади. Санжар хотинини бошини ушлаб олиб, қўйиб юбормай оғзини спермаси билан тўлдирди. Нигора бу сафар аччиқроқ таъм сезди. Аввалгидек ҳаммасини ютиб юбориб, эрини асбобини ялаб, тозалаб қўйди. Бу роҳатлардан Санжар хотинига "Сен дунёдаги энг зўр хотинсан!" деб кулиб қўйди. Нигора эрига қараб "Раҳмат жоним" деб ўрнидан турди. Ботир асбобини чиқариб, жувонни думбасига енгил шапалоқ уриб қўйди.Нигора эрига қараб "Раҳмат жоним" деб ўрнидан турди. Ботир асбобини чиқариб, жувонни думбасига енгил шапалоқ уриб қўйди. Нигора ноз билан "Вой!" деб Ботирга қарадива югуриб ваннахонага кириб кетди. Ботир Санжарни ёнига ўтириб, "Хотиниз зўр экан, роса мазза қилдим!" деди. Санжар унга қараб, "Ҳа, зўр экан, буни ўзим ҳам билмас эканман. Энди доим шунақа бирга мазза қиламиз, нима дедиз? Бизга дўст бўласизми?" деб сўради. Ботир бундан ичида севиниб кетиб, "Албатта, бажонидил!" деб мийиғида кулиб қўйди. Нигора ўзида йўқ хурсанд эди. Бир ёқда шундай роҳатбахш лаззатлар, иккинчи ёқда эрининг унга бўлган муносабатининг ўзгариши. Севинчи ичига сиғмас эди. Келажакда бўладиган янги учрашувларни ўйлаб энтикиб, этлари жимирлаб кетди. Душ қабул қилиб бўлиб, сочиқ билан ҳаммаёғини артди. Чиройли ич кийимларини кийиб, трусигини тўғрилаётганида унинг ҳўл эканига ҳайрон бўлди. Уни ечиб, бошқасини кийди. Ушлаб кўрса, яна ҳўл. Қўлини трусигини ичига киргизиб, остидан сув оқиб ётганини билиб, уйғониб кетди. Кўзларини очиб, ўзини диванда, бир қўли трусиги ичида, иккинчи қўли кўкрагини ушлаб ётган ҳолатда кўрди. Хона қоронғи, телевизор кўрсатувлар тугагани учун аллақачон ўзи ўчган эди. Буларнинг ҳаммаси тушида бўлганини билиб, Нигоранинг кайфияти тушиб кетди. "Эҳ, канийди ўнгимда ҳам шундай бўлса..." деб Нигора ширин энтикиб қўйди ва яна ҳаёллари оғушига чўмди..Tamom...
talablaga binoan


Hikoya xaqida
Qo'shildi: 17 окт 2018 в 07:25
Kategoriya: Er xotin munosabatlar
Ko'rilgan: 593 marta

Oxshash hikoyalar

Гузални кайтиши

Бу хикоя эмас видео ролик
Санабор Оххх жоним булди Энди киргизинг кийновордиз Сардор Эса ялашдан тухтамасди
Шу званок чалинди иккови
xotinini sotgan debil

Мен акмал мен россияда
бир али ака диган киши
билан ёши 45 ларда эди
танишдим мен 29
ёшдаман биз кишлокда
дачада
квартира seks seks

Биз эрим иккаламиз бир квартира олдик уша ерда ремонт килдик обоига келганда кийналдик шунга эримни укаси бор эди шуни чакирдик
Мен лайло 35
Eri bilan seks

Мени кузатиб туришдан бошка иложим йук эди. Худди секс кино кургандек эдим, менга хотиними кийнаб сикишлари тобора ёкарди. Кейин бакалашкани бор
aka ukaga 1 xotin

Aka ukaga bir xotin...
(Real voqea.)
O`sha davirlar zo`r edida.
Judayam o`sha davirlarni
qumsaymanda.
10-12
Navigatsiya
Bosh sahifa
Инцест порно видео
© GRUZee.Ru 2018
Eng yangi va sara o'zbekcha behayo videolar yig'ilgan GRUZEE.RU saytiga xush kelibsiz!
Bizni manabu teglar bilan topishadi:
O'zbekcha seks, o'zbek jalaplar, uz xxx, seks, porno, amlar videosi, qanjular telefon raqami, video yuklab olish tekin, yulduzlar seksi, uydagi seks, er va xotin, yashirin kamera, er xotin yashrin kamera ok ru, sekslar, guliston parkidagi yashirin seks videolar, xxxseks videolar, o zbekcha seks, www er xotin seqis vidyosi yashirin kamera uz, guliston parkdagi YANGI VIDEO, TOSHKENT SEKS, sekslar, o zbekcha seks, seks videolar, секслар, seksxxx, узбек амлар ру порно, eng yangi sekslar, sikis uzbik, ozbekcha seks, sekslar olami, sevdani seks kamer parkda, seks o zbek, секс уз, er xotin sex, www.sekslarru.